Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Konkurs na logo Biblioteki

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

§ 1
Organizator

Konkurs na logo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, zwany dalej Konkursem organizuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

§ 2
Cel konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 2. Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 3. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu w formie tradycyjnej i elektronicznej.
 4. Informacje o Bibliotece są dostępne na stronie: www.bibliotekaluban.pl

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. Szczególnie oczekiwane są prace uzdolnionych plastycznie uczniów, studentów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz twórców niezależnych i amatorów.
 2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1.  
  1. dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie
  2. dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej (Karta zgłoszeniowa) stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu i dostępnej na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekaluban.pl w zakładce "Konkursy".
  3. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
  4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie dodatkowo podpisać Oświadczenie w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowiący załącznik do regulaminu Konkursu i dostępny na stronie internetowej Biblioteki: http://www.bibliotekaluban.pl w zakładce "Konkursy".

§ 4
Konkurs

 1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki:
 1.  
  1. działać jako symbol,
  2. budzić dobre skojarzenia z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
  3. być oryginalny,
  4. być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,
  5. być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.
 2. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD) jako pliki JPEG (96 i 300 dpi), BMP lub PNG oraz w postaci wydruków komputerowych. Wydruki komputerowe w formacie A4 muszą być na odwrocie opatrzone czytelnym podpisem oraz zawierać:
  1. logo mieszczące się w polu 15 x 15 cm i wersję zmniejszoną 2 x 2 cm
  2. wersję kolorystyczną znaku oraz wersję czarno-białą.
 3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników, nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa projekty logo.
 4. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, ul. Rynek - Ratusz, 59-800 Lubań, z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Biblioteki". Termin składania prac konkursowych upływa dn. 15 września 2016 r.
 5. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w tym paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.

§5
Zasady przyznawania nagród

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora, w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. Decyzje jury są ostateczne. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 500 PLN ( słownie: pięćset złotych 00/100). O terminie wręczenia nagrody zostanie powiadomiony telefonicznie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w 30 września 2016 r.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekaluban.pl oraz w lokalnych mediach.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy. W takim wypadku jury dokona podziału nagrody finansowej pomiędzy wyróżnione projekty.

§6
Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych

 1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
 2. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne na których utrwalono projekty przechodzą na własność Biblioteki.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych.
 3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.
 4. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod nr tel. 75 722 24 69.

  Oświadczenie w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych.doc
  Karta zgłoszeniowa.doc

 

Załączniki

KARTA ZGŁOSZENIOWA (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie w zakresie przeniesienia praw autorskich (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Kołbuc
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Przemysław Kołbuc
Data wprowadzenia:2016-07-06 10:23:34
Opublikował:Przemysław Kołbuc
Data publikacji:2016-07-06 10:35:45
Ostatnia zmiana:2016-07-13 10:59:51
Ilość wyświetleń:733

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij